Aktualności

Prace konserwatorskie dzwonnicy

Lipiec 29, 2021 Brak komentarzy

Operacja pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Czytaj więcej


Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele

Lipiec 08, 2021 Brak komentarzy

    Pozyskany grant pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” powierzony parafii przez Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie w ramach

Operacji pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego                     we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej                      św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Wizyta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Czerwiec 27, 2021 Brak komentarzy

W ramach umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Krainą Drwęcy i Pasłęki w Łukcie a Parafią Rzymsko-Katolicką św. Antoniego we Florczakach podpisanej w dniu 26.02.2021 r. na realizację zadania pn.

"Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła"

zakończono prace

Czytaj więcej


Ostatnie prace

Maj 18, 2021 Brak komentarzy W ramach umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie a Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Antoniego we Florczakach w kwietniu 2021 roku rozpoczęto prace konserwatorskie drewnianej dzwonnicy z początku XIX wieku przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach w celu przywrócenia jej właściwego stanu technicznego i prezentacji.

Czytaj więcej


Aktualności parafialne na styczeń 2021

Styczeń 12, 2021 Brak komentarzy

Intencja powszechna na styczeń, jaką poleca naszym modlitwom papież to -   intencja ewangelizacyjna

„Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii,      w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich”


Czytaj więcej