Aktualności

Dotacje instytucji na prace konserwatorskie ołtarza

Wrzesień 18, 2023 Brak komentarzy

W bieżącym roku dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzono prace konserwatorskie ołtarza wraz z obrazem Św. Franciszka z Asyżu przeniesionego z kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym, gm. Kiwity.

Parafia w ramach zadań pn.:

1. „Florczaki, kościół p.w. św. Antoniego (XVIII w.): konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego, usuwanie skutków pożaru – etap VII” otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 50.000 zł.

2. „Konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego w kościele we Florczakach” otrzymała od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie dotację w wysokości 40.000 zł.

3. „Florczaki, prace konserwatorskie ołtarza prawego bocznego z kościoła p.w. nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym, przeniesionego w miejsce spalonego ołtarza głównego we Florczakach - predella, retabulum i zwieńczenie” otrzymała od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 21.000 zł.


Wkład własny parafii wyniósł 1.661,85 zł.


Całkowity koszt renowacji w roku 2023 wyniósł 112.661,85 zł.


Zakres prac obejmował odrestaurowanie:

- nastawy ołtarzowej na mensie,

- predelli,

- retabulum,

- relikwiarza między innymi z relikwiami św. Faustyny KOWALSKIEJ i św. Pio,

- dwóch kolumn z kapitelami,

- ornamentów,

- zdobień i złoceń.

 

Wykonawcami prace konserwatorskich byli:

- Jolanta Korcz – kierownik prac konserwatorskich i wykonawca,

- Mariusza Grunwald – wykonawca prac,

- Adam Korcz – wykonawca prac.Czytaj więcej


Uwaga! Zmiany! Msze święte w niedziele i święta:

Styczeń 22, 2023 Brak komentarzy

09.00 Żabi Róg
11.00 Florczaki
W Rusi nie ma mszy do odwołania

Czytaj więcej


Plan Kolędy 2023

Styczeń 08, 2023 Brak komentarzy

Plan kolędy na najbliższy tydzień.


23 stycznia:

od godz. 9.00, Zawroty,  bloki 17 i 18 oraz Nowa Zelandia.

 

24 stycznia:

od godz. 9.00 Florczaki, od strony Zawrot lewa strona od Pani sołtys do końca, domy przy Willi Florentyna i domy w stronę Kotkowa oraz szkoła.


25 stycznia:

od godz. 9.00, Florczaki, domy przy plebani i domy od plebani po prawej stronie do końca.


26 stycznia:

od godz. 9.00, Żabi Róg, Fabryka.


28 stycznia:

od godz. 9.00, Kolęda dla rodzin i osób, które nie mogły przyjąć księdza proboszcza. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny (510 165 048) lub osobisty w kancelarii parafialnej w celu ustalenia szczegółów spotkania.


Plan kolędy od 9 do 14 stycznia br. Kolęda od godz.9.00.
9 stycznia:
Białka i Ruś strona prawa od strony Ostródy do drogi do Kotkowa.
10 stycznia:
Ruś od strony Morąga prawa strona do końca.
11 stycznia:
Kolonie Florczaki, Jeleniec, Kotkowo.
12 stycznia:
Nowaczyzna, Swojki, Gubity, Gubity Kolonia.
13 stycznia:
Żabi Róg od strony Gubit do krzyża i 69A. Od strony Swojek do krzyża nr 70, 70B, 86, 60A, 87, 82 i mieszkania przy placu zabaw 34D,115E.
14 stycznia:
Żabi Róg od numeru 115, 114, 113A, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106A, 106, 105, 104, 104C, 104D, 104E, 101, 119A, 119B.


Czytaj więcej


Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022

Grudzień 12, 2022 Brak komentarzy

W dniu 14.10.2022 r. Ks. Proboszcz Andrzej Zdziarski podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 14466/22/NFOZ/DOZ-elm o dofinansowanie zadania pn. Florczaki, kościół pw. św. Antoniego (XVIII w.): kontynuacja usuwania skutków pożaru, konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego, w ramach Programu Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania 60.000 zł. Umowa obejmuje wykonanie częściowego zakresu prac konserwatorskich ołtarza (mensy) i prac konserwatorskich obrazu św. Franciszka.

Termin zakończenia prac 16 grudnia 2022 r.


 

Czytaj więcej


Pożegnanie Księdza Proboszcza – 13 czerwca 2022 r.

Lipiec 11, 2022 Brak komentarzy

Tekst pożegnania Księdza Proboszcza Mieczysława Jarząbka przygotowała i wygłosiła Teresa Moskal.

„ Kapłaństwo to wzniosła tajemnica i wielka godność. Kapłani otrzymali to, czego nie dano Aniołom”                                 Tak pięknie o Kapłaństwie napisał autor książeczki „ O naśladowaniu Chrystusa”. Dziś warto o tym pamiętać i warto o tym mówić.

Drogi Księże Proboszczu,  świętujemy razem  z Tobą piękny jubileusz – 46 lat kapłaństwa. Dziś także pragniemy towarzyszy Ci   w tak ważnej decyzji – zakończenia posługi kapłańskiej naszej parafii. Te szczególne wydarzenia skłaniają do refleksji, podziękowań, wdzięczności i życzeń.

Jubileusz kapłaństwa, to zapewne czas, by z wdzięcznością patrzeć na dary i łaski otrzymane od Boga. W ciągu 46 lat kapłaństwa Bóg posyłał Cię do wielu parafii, różnych miejsc i różnych ludzi i tak pozwalał Ci odkrywać tę wzniosłą Tajemnicę i wielką godność kapłańską. Od 20 lat jesteś naszym proboszczem. Był to czas trudny, pracowity ale zapewne owocny.

Księże Proboszczu byłeś nam przewodnikiem duchowym w drodze do Boga.

Udzielałeś naszym dzieciom, wnukom sakramentów świętych.

Dla wielu młodych byłeś pierwszym i jedynym kapłanem, który prowadził ich drogą wiary począwszy od chrztu świętego.

Msze św., nabożeństwa i udzielanie sakramentów św. to najważniejsza część życia wspólnoty parafialnej.         

Za to wszystko dziś bardzo DZIĘKUJEMY.

Przez te wszystkie lata przekonałeś się, że jesteśmy wymagającą społecznością. Z roku na rok poznawaliśmy się coraz bardziej, nauczyliśmy się wyrozumiałości i kompromisów. Współtworzyliśmy życie parafialne. Pragniemy teraz okazać naszą wdzięczność za to co ubogacało nasze życie wspólnotowe. Były piesze pielgrzymki do Gietrzwałdu, rowerowe pielgrzymki do Gietrzwałdu i Głotowa. Od kilku lat , w maju i we wrześniu gościmy w naszej wspólnocie parafialnej piesze pielgrzymki zmierzające do Pani Gietrzwałdzkiej.

Zadbałeś Księże Proboszczu o ubogacenie liturgii Mszy św. przez pozyskanie organisty, p. Mariusza, który przez kilka lat bardzo aktywnie pracował i nadal współpracuje z nami. Wyrażałeś zgodę i aprobatę na zapraszanie męskiego chóru „Chorał” do naszej parafii. W ostatnim czasie ściśle współpracujesz z zespołem „Wola Boga”, który często gości u nas na Mszach św. i różnych uroczystościach parafialnych. Akceptowałeś nasze inicjatywy dla wzbogacenia życia religijnego, m.in. akceptowałeś przygotowywane przez nas Misteria Wielkopiątkowe. Na pewno wielkim wyzwaniem było 2-krotne zorganizowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej z Żabiego Rogu do Florczak. Podobnym przedsięwzięciem (a może jeszcze trudniejszym) była nocna, zimowa procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego z Florczak do Żabiego Rogu. Oczywiście te procesje zawsze odbywały się w asyście niezawodnych naszych strażaków.

Twej posłudze kapłańskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyła Ci wytrwała modlitwa wspólnot Różańcowych   i Margaretek.

Księże Proboszczu, w czasie Twej posługi kapłańskiej w naszej parafii przeżywaliśmy wspólnie prymicje ks. Tomasza M, który jest nadal pierwszym i jedynym kapłanem pochodzącym z Żabiego Rogu. On także całym sercem włącza się w nasze życie parafialne, pamięta o nas.


Wielką tajemnicą Bożą jest dla nas wszystkich wydarzenie z lipca 2016 oku. Ks. Tomasz ofiarował dla parafii relikwie św. Faustyny. Wielka radość i tragiczne wydarzenie! Relikwie nie dotarły z Żabiego Rogu do Florczak, ponieważ tej pamiętnej niedzieli pożar strawił wnętrze naszego parafialnego kościoła. Bardzo trudne, niezrozumiałe doświadczenie!

Księże Proboszczu!

Ile trudu, starań, zaangażowania wielu osób, wyrzeczeń, przeciwności, a nawet konfliktów kosztowała Cię odbudowa tej świątyni tylko jeden Bóg wie.

Dziś szacunek, wdzięczność i podziękowanie od nas za to DZIEŁO, drogi Kapłanie.

Była refleksja, podziękowania, czas na życzenia. W dzisiejszym dniu życzymy świętości, miłości i czystości serca, które są wzniosłym znakiem Chrystusowego Kapłaństwa. Kapłanem na zawsze pozostajesz, choć czas na odpoczynek, a więc  życzymy Ci aktywnego odpoczynku, realizacji swoich zainteresowań, wielu dobrych ludzi, przyjaciół ( nie tylko facebookowych …) A na to wszystko niech Ci Bóg błogosławi, a Matka Boża Gietrzwałdzka niech Cię ochrania, prowadzi i pociesza, gdy przyjdą trudne dni.

Te życzenia i podziękowania od całej wspólnoty parafialnej przekazują delegacje poszczególnych grup:

- sołtysi poszczególnych wsi,

- strażacy z OSP z Żabiego Rogu, Florczak i Rusi,

- wspólnoty Różańcowe i Margaretki

- służba liturgiczna,

- społeczność uczniowska, nauczyciele i katechetki.
 


Czytaj więcej