Aktualności

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022

W dniu 14.10.2022 r. Ks. Proboszcz Andrzej Zdziarski podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 14466/22/NFOZ/DOZ-elm o dofinansowanie zadania pn. Florczaki, kościół pw. św. Antoniego (XVIII w.): kontynuacja usuwania skutków pożaru, konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego, w ramach Programu Ochrona Zabytków.

Kwota dofinansowania 60.000 zł. Umowa obejmuje wykonanie częściowego zakresu prac konserwatorskich ołtarza (mensy) i prac konserwatorskich obrazu św. Franciszka.

Termin zakończenia prac 16 grudnia 2022 r.