• Strona główna
 • Aktualności
 • Parafia
 • Kontakt
 • Komitet odbudowy Kościoła
 • Święty Antoni z Padwy zwany Padewskim
 • Dotacja
 • Transmisja na żywo
 • Aktualności

  Ostatnie prace

  Ponadto zostanie: położony nowy chodnik, zagospodarowana przestrzeń wokół kościoła (dosadzenie drzew, krzewów i bylin, w tym gatunków chronionych wraz z opisami gatunków – utworzenie „małej ścieżki edukacyjnej”) oraz założony monitoring. Innowacyjnością będą transmisje mszy świętych online przynajmniej raz w miesiącu oraz podczas świąt i uroczystości religijnych. Prace te są dopełnieniem prac restauratorskich po pożarze kościoła w 2016 roku i zakończą się w czerwcu 2021 roku. Przywrócenie świetności świątyni posiadającej unikalny kształt dachu czterospadowego oraz odkryte po pożarze, odrestaurowane i równie unikalne polichromie drewnianego stropu rzadko występujące w kościołach murowanych, a także odrestaurowana dzwonnica i poprawa estetyki wokół kościoła przyczynią się do wzrostu zainteresowania mieszkańców Gminy Łukta i turystów zabytkową „perełką” na terenie Lokalnej Grupy Działania.

  Operacja mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.