• Strona główna
 • Aktualności
 • Parafia
 • Kontakt
 • Komitet odbudowy Kościoła
 • Święty Antoni z Padwy zwany Padewskim
 • Dotacja
 • Transmisja na żywo
 • Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  20 lipca 2017 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Antoniego we Florczakach dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Florczaki, kościół pw. św. Antoniego (poewangelicki, XIII w.), usuwanie skutków pożaru etap II, remont ścian wewnętrznych kościoła (ściany wschodniej, północnej i zachodniej_ - decyzja PINB”.

  Wykonano następujące prace przy konserwacji ściany wschodniej i zachodniej kościoła:

  - zabezpieczono stolarkę okienną i kamienną posadzkę folią,

  - ustawiono rusztowania,

  - odbito tynki wewnętrzne: usunięto spęcherzone, zniszczone w wyniku pożaru tynki                 

    z wyłączeniem miejsca z odsłoniętym fragmentem zachowanej polichromii na ścianie

    wschodniej (tzw. „świadka historii”); odbito tynki zagrzybione, zawilgocone, spalone lub

    odparzone,

  - gruz usunięto na plac budowy,

  - ściany pokryto nowym tynkiem  wapienno-piaskowym o strukturze analogicznej do tynku

    pierwotnego, wzmocniono preparatami krzemianowymi,

  - tynk położono w sposób analogiczny do tynku oryginalnego powtarzając nierówności muru

    pierwotnego,

  - otynkowane ściany pomalowano farbami Keim Restauro Lasur na bazie spoiwa

    krzemianowego w kolorze ciepłej zaprawy (kremowym),

  - wykonano konserwację „świadka historii” – fragmentu polichromii na ścianie wschodniej,

    utrwalono zachowane warstwy malarskie, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej.

  Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej i zachodniej zakończono 30 października 2017 r..