Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego

20 lipca 2017 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Antoniego we Florczakach dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Florczaki, kościół pw. św. Antoniego (poewangelicki, XIII w.), usuwanie skutków pożaru etap II, remont ścian wewnętrznych kościoła (ściany wschodniej, północnej i zachodniej_ - decyzja PINB”.

Wykonano następujące prace przy konserwacji ściany wschodniej i zachodniej kościoła:

- zabezpieczono stolarkę okienną i kamienną posadzkę folią,

- ustawiono rusztowania,

- odbito tynki wewnętrzne: usunięto spęcherzone, zniszczone w wyniku pożaru tynki                 

  z wyłączeniem miejsca z odsłoniętym fragmentem zachowanej polichromii na ścianie

  wschodniej (tzw. „świadka historii”); odbito tynki zagrzybione, zawilgocone, spalone lub

  odparzone,

- gruz usunięto na plac budowy,

- ściany pokryto nowym tynkiem  wapienno-piaskowym o strukturze analogicznej do tynku

  pierwotnego, wzmocniono preparatami krzemianowymi,

- tynk położono w sposób analogiczny do tynku oryginalnego powtarzając nierówności muru

  pierwotnego,

- otynkowane ściany pomalowano farbami Keim Restauro Lasur na bazie spoiwa

  krzemianowego w kolorze ciepłej zaprawy (kremowym),

- wykonano konserwację „świadka historii” – fragmentu polichromii na ścianie wschodniej,

  utrwalono zachowane warstwy malarskie, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej.

Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej i zachodniej zakończono 30 października 2017 r..