Święty Antoni z Padwy zwany Padewskim

Atrybuty

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim, trzyma Dziecię Jezus lub głosi kazanie.

Jego atrybutami są:

księga – symbol wiedzy, lilia – symbol czystości, ogień - symbol gorliwości, 

serce, bochen chleba, osioł, ryba.

Św. Antoni  należy do najbardziej popularnych świętych Kościoła. Szczególna sława przylgnęła do niego w związku z pomocą, jaką okazuje przy odnajdowaniu osób i rzeczy zagubionych dlatego, że potrafił zaginione dusze przyprowadzić do Boga.

Św. Antoni jest patronem:

- osób i rzeczy zaginionych,

- wielu miast (m.in. Lizbony, Padwy),

- parafii oraz kościołów na całym świecie,

- Zakonu Franciszkanów, Antoninek oraz wielu bractw,

- małżeństw, narzeczonych, położnic, dzieci,

- górników,

- ubogich,

- podróżnych.

Od drugiej połowy XIX wieku rozpowszechnił się zwyczaj Chleba św. Antoniego jako jałmużny dla ubogich, składanej ku czci świętego dla uzyskania jego wstawiennictwa.