Parafia

Parafia pw. św. Antoniego we Florczakach – parafia rzymskokatolicka. Znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i należy do archidiecezji warmińskiej oraz dekanatu Łukta. Proboszczem parafii jest ks. mgr Mieczysław Jarząbek.

Historia parafii

Wieś Florczaki utworzono między 1332, a 1342 r. Lokacja opierała się o prawo chełmińskie. Florczaki pierwotnie zajmowały obszar liczący 64 włóki, z czego 4 włóki stanowiły własność kościoła, a tym samym źródło jego utrzymania.


Pierwszy kościół we wsi Florczaki wybudowano w XV w. Był to obiekt drewniany, jak większość kościołów w tamtym okresie. Pierwotnie świątynia należała do wiernych Kościoła ewangelickiego. Na przestrzeni XVII oraz XVIII wieku msze św. odprawiano w języku polskim, natomiast duchowieństwo w przeważającej części wywodziło się z Mazur.


Obecny kościół pw. św. Antoniego Padewskiego pochodzi z 1796 r. Kościół utrzymano w stylu barokowym. Na przestrzeni wieków nie dokonywano większych zmian architektonicznych, które wpłynęłyby na wygląd obiektu. Oblicze kościoła jest typowe dla kościołów protestanckich. Główny ołtarz świątyni powstał w stylu klasycystycznym. Budowla posiada charakterystyczny, czterospadowy dach. Przykościelna dzwonnica jest datowana na wiek XIX. Wybudowano ją z drewna. W pobliżu kościoła znajduje się także grota.


Parafię pw. św. Antoniego we Florczakach erygowano 1 maja 1962 r. Obecnie jest to parafia rzymskokatolicka.