Aktualności

Dotacje instytucji na prace konserwatorskie ołtarza

W bieżącym roku dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzono prace konserwatorskie ołtarza wraz z obrazem Św. Franciszka z Asyżu przeniesionego z kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym, gm. Kiwity.

Parafia w ramach zadań pn.:

1. „Florczaki, kościół p.w. św. Antoniego (XVIII w.): konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego, usuwanie skutków pożaru – etap VII” otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 50.000 zł.

2. „Konserwacja ołtarza prawego bocznego z kościoła w Stoczku Klasztornym i montaż w miejsce spalonego ołtarza głównego w kościele we Florczakach” otrzymała od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie dotację w wysokości 40.000 zł.

3. „Florczaki, prace konserwatorskie ołtarza prawego bocznego z kościoła p.w. nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym, przeniesionego w miejsce spalonego ołtarza głównego we Florczakach - predella, retabulum i zwieńczenie” otrzymała od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 21.000 zł.


Wkład własny parafii wyniósł 1.661,85 zł.


Całkowity koszt renowacji w roku 2023 wyniósł 112.661,85 zł.


Zakres prac obejmował odrestaurowanie:

- nastawy ołtarzowej na mensie,

- predelli,

- retabulum,

- relikwiarza między innymi z relikwiami św. Faustyny KOWALSKIEJ i św. Pio,

- dwóch kolumn z kapitelami,

- ornamentów,

- zdobień i złoceń.

 

Wykonawcami prace konserwatorskich byli:

- Jolanta Korcz – kierownik prac konserwatorskich i wykonawca,

- Mariusza Grunwald – wykonawca prac,

- Adam Korcz – wykonawca prac.