• Strona główna
 • Aktualności
 • Parafia
 • Kontakt
 • Komitet odbudowy Kościoła
 • Święty Antoni z Padwy zwany Padewskim
 • Dotacja
 • Transmisja na żywo
 • Aktualności

  Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele

  Pozyskany grant pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” powierzony parafii przez Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie w ramach


  Operacji pn. „Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele pw. św. Antoniego                     we Florczakach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła” mająca na celu poprawę stanu zachowania obiektu zabytkowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej                      św. Antoniego we Florczakach poprzez wykonanie prac konserwatorskich drewnianej dzwonnicy z początku XIX w., przywrócenie jej właściwego stanu technicznego i funkcji


  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2


  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  pozwolił na nasadzenia następcze drzewek, krzewów i bylin, które zapewnią ciągłość i bioróżnorodność botaniczną otoczenia – dbanie o środowisko naturalne z myśląo przyszłych pokoleniach.


  W dniach 5-7 lipca br. trwały prace porządkowe wokół kościoła i nasadzanie roślin, w których udział brali parafianie z Florczak, Rusi i Żabiego Rogu,strażacy z Florczak i Rusi oraz młodzież i dzieci. Uprzątnięto teren wokół kościoła. Wycięto uschnięte drzewa, konary, przycięto krzewy, wywieziono zalegające po remoncie chodnika kamienie i gruz, posadzono wiele roślin miododajnych – pożytecznych dla pszczół, motyli, innych owadów i ptactwa (lipy, głogi, jarzębiny, lawendy, macierzanki, szałwie, jeżówki, rudbekie), ozdobnych (buki kolumnowe, krzewuszki, dereń, trzmieliny) oraz gatunki chronione (rokitnik, barwinek). 


  Organizacją prac kierowała Katarzyna Żurawska – sołtys Florczak.


  Tabliczki z opisami roślin tworzą z nasadzeniami edukacyjną „małą ścieżkę ekologiczną”. Zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła mają zapewnić odpowiednią prezentację obiektów zabytkowych, przywrócić integralność formy architektonicznej z otoczeniem przyrodniczym, co przyczyni się do promocjiatrakcji turystycznej jaką jest Kościół p.w. św. Antoniego na terenie na terenie gminy Łukta i obszaru LGD jako dobry wzór dbania o istniejące dziedzictwo historyczno-kulturowe.  


  Zapraszamy do zwiedzania !